Eget engagemang

Grattis, kära lägenhetsgrannar, till att ni valt denna boendeform och blivit medlemmar i bostadsrättsföreningen Brittgården. Därmed har ni också rätt att påverka såväl boendemiljö som månadsavgifter.

Ärligt talat så hoppas vi nog att medlemmarna visar ett visst mått av engagemang för föreningens och det gemensammas bästa. Det kan vara att besöka ett årsmöte, ingå i en arbetsgrupp eller ställa upp vid ett städtillfälle, allt efter vars och ens möjligheter med tid, ork och intresse. 
Det är liksom idén med en förening. Här är några förslag:


Besöka föreningens årsstämma

Årsstämman hålles normalt i maj, kallelse utgår fyra veckor innan. Medlemmar som så önskar kan då lämna in motioner att behandlas av stämman. Årsstämman väljer de personer som skall ingå i styrelsen, ordföranden väljs separat.


Delta  i Trädgårds-
gruppen

Trädgårdsgruppen bildades 2007. Här ingår ett antal medlemmar med intresse att vårda gårdens grönska  och blomsterprakt. Gruppen har också tagit initiativet till att ordna med grillplatser, trädgårdsmöbler och lekredskap för medlemmarnas trevnad. En mindre summa pengar tilldelas denna lovvärda verksamhet. 


Ställa upp vid städning etc. av gemensamma ytor

När medlemmar ställde upp två timmar en söndag  och tillsammans städade tvättstugor, torkrum och mangelrum så sparades 10 000 kronor, vilket det kostat att leja bort arbetet. Ett sätt att hålla nere våra gemensamma utgifter.


Delta vid julgransresningen på gården 

Varje år, till första advent, reser vi med förenade krafter vår fina gårdsgran med lampor som skingrar vinterkvällarnas mörker. Den mindre kraftfulle hjälper till att bulla upp det efterföljande fikat. 


Fungera som "Hustomte"

Vid sidan av den professionella fastighetsförvaltning som föreningen anlitar så är det mycket värdefullt med en eller ett par "hustomtar" som kan lösa smärre praktiska uppdrag åt föreningen eller dess medlemmar, t.ex. att lufta ett element, måla linjer på parkeringen eller hjälpa hantverkare att hitta i våra byggnader. 


Ställa upp som Web-master

Den dataintresserade medlemmen kan få hjälpa till med att hålla föreningens hemsida på Internet uppdaterad med aktuell och korrekt information.