Byggplaner i närområdet

Vi vill här informera föreningens medlemmar om planerad bebyggelse i vår omedelbara närhet och vad styrelsen gör för att bevaka medlemmarnas sammanvägda intressen i samband med detta. 

Enskild medlem som vill agera med kraftfullare argument eller framföra sin avvikande mening gör naturligtvis detta direkt till vederbörande instans.

HÖGHUS FÖR ÄLDREBOENDE I KÄLLPARKEN

Detaljplan för del av Sala Backe 1:1
Klicka här >>> (saknas just nu)

Brf Brittgårdens överklagande ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län
Klicka här >>>

 

PLANPROGRAM FÖR KRAFTLEDNINGSSTRÅKET

Stadsbyggnadskontorets planprogram, jan 2008
Klicka här >>>

Brf Brittgårdens yttrande, mars 2008,  ställt till Byggnadsnämnden i Uppsala
Klicka här >>>