Trivselregler

Den viktigaste regeln är att visa hänsyn till övriga boende i föreningen. Utöver det finns de av styrelsen fastställda ordningsreglerna.