Förvaltning

Ett antal företag har anlitats för att hjälpa till med förvaltning av föreningens ekonomi och egendom.

OM NÅGOT INTRÄFFAR: 
- Vid akut fara för liv och egendom, ring 112. 
- Vid allvarligare avbrott i t.ex. el-, värme- eller vattenleverans, ring journummer. Kontakta även vicevärd eller någon i styrelsen.

- I övriga fall kontaktas vicevärd som kontaktar respektive företag under kontorstid nästföljande vardag för att åtgärda felet eller att medlemmen själv bekostar jourutryckningen.


Jobero Fastighetstjänst sköter vår fastighetsservice. De ser till att värmepanna och tvättmaskiner fungerar, att entrédörrar kan gå i lås och att ledstänger sitter fast. Utomhus klipper de gräs, forslar bort höstlöv, snöröjer och sandar. Telefon kontorstid 018-51 30 30, men normalt är det vicevärden som håller kontakten med dem. Jobero sköter även trappstädningen.


Bravida har jour för el, rör och ventilation med heltäckande service dygnet runt. Telefon dagtid 018-65 00 00. Telefon jourtid 018-10 04 00 (där samtalet besvaras av SOS-Alarm).


Parkia bevakar att parkeringsreglerna efterlevs.
Telefon 018-69 33 30.


Trappstädning sköts av Jobero Städ & Fastighetstjänst.Riksbyggen (RB Fastighetsägare AB), tidigare ISS, hanterar vår bokföring och redovisning. Härifrån kommer avierna för inbetalning av månadsavgifterna