Styrelse

Föreningens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

Styrelsemöten hålls normalt en gång i månaden, dock glesare under sommaren.

Per Sivertsson
ordförande
0707-53 03 99

 

Andreas Blomé
vice ordförande
0736-55 55 85 

 

Anne-Christine Ohlsson Joelsson
sekreterare
018-26 17 91

 

Kicki Fransson
ledamot
0736-47 45 58

 

Marie Berglund
ledamot
0730-57 54 10

 

Hans Gunnarsson
suppleant
018-20 66 17

 

Annelie Gunnarsson
suppleant
073-342 32 85

Föreningens vicevärd sköter mycket av det dagliga och det praktiska. Han träffas lämpligen på kontoret under dess öppettider.

Christer Ohlsson
vicevärd
018-22 48 80