Garage och parkering

Parkeringssituationen i och omkring Brf Brittgården har varit förhållandevis gynnsam. Den kan dock påverkas av planerade byggarbeten utefter Fyrislundsgatan.


Föreningens fastigheter inrymmer 43  varmgarage-
platser, fördelat på enbils- och tvåbilsgarage. Hyran står i relation till garageplatsens golvyta. Kö till garageplatser finns, skriftlig ansökan inlämnas till föreningens kontor. Det skall även meddelas då medlemmar sinsemellan vill byta garage, eftersom hyreskontrakten måste skrivas om och rätt garagehyra uttagas.


På gården finns 18 parkeringsplatser med elplint för motorvärmare samt 26 parkeringsplatser utan sådant uttag. Köer till parkeringsplatser med respektive utan elplint finns, skriftlig ansökan inlämnas till föreningens kontor. Instruktion för elplint.


Parkering är förbjuden på gården utanför markerade platser. Skyltar om detta är uppsatta vid infarterna. Dock accepteras kortare uppställning, max 15 minuter, t.ex. för in- och urlastning. Ett anlitat parkeringsbolag övervakar att regeln efterlevs. Bolaget har rätt att bötfälla vid okynnesparkering.


Innergårdens bilinfarter är i norr och väst blockerade av låsta vägbommar för att förhindra onödig genomfartstrafik förbi husentréer och lekplats. För tyngre transporter kan föreningens medlemmar öppna bommen med lägenhetsnyckeln. Kommunens utrycknings- och servicefordon har egen nyckel.


Mopeder parkeras i mopedrummet som är beläget alldeles till höger om entrén vid Källparksgatan 22. De får inte parkeras i källarens cykelutrymmen på grund av brandrisk, bensinångor och risk för nedsmutsning med olja.


Cyklar parkeras utomhus i cykelställ som finns i anslutning till entréerna. Inomhus finns utrymmen för cykelparkering i fastigheternas skyddsrum. 
Eftersom utrymmet är begränsat uppskattar vi att medlemmarna rensar bort sina utrangerade "järnhästar".