Lägenheter

(Här kommer att stå "regler" för bostadsrättshavare, t.ex. angående ombyggnation, anslutning av köksfläkt, andrahandsuthyrning, m m.)


Tänk på att regelbundet (var 6:e månad) motionera ballofixventilerna i kök och badrum så att de fungerar. Stäng (vrid medurs) och öppna (vrid moturs) 2-3 gånger i följd.