Sophus

Inom Brf Brittgården tillämpar vi sopsortering, obligatoriskt för alla. Genom att medlemmarna solidariskt följer reglerna debiteras föreningen efter den billigare taxan, vilket gynnar våra boendekostnader. 

Därför är det inte tillåtet att lämna stekpannor, dammsugare, dörrar, färgburkar och andra grovsopor eller miljöfarligt avfall i sophuset!  


I föreningens sophus kan pappers-, plast- och metall- förpackningar, brännbart hushållsavfall, matavfall, tidningar, glas, batterier och ljuskällor lämnas. 
Är du osäker hur du skall sortera hushållssoporna kan du titta i kommunens sopsorteringsguide.


Grovsopor och annat som inte får lämnas i sophuset får medlemmarna själva transportera till någon av kommunens återvinningscentraler. Oftast utnyttjar vi den vid Spikgatan (Boländerna), där man även kan lämna miljöfarligt avfall. 


En vecka under våren ställer föreningen upp en container på gården. Det är ett ypperligt tillfälle för alla boende att röja i källar- och vindsförråd.   
Dock får inte vitvaror, elektronik eller miljöfarligt avfall slängas i containern!