UPPDATERAD 10 jan 2015  ●  PÅ INTERNET SEDAN 2008
 

Bostadsrättsföreningen Brittgården Uppsala

Välkommen till Brittgården och vår hemsida. Här finns information till nytta och nöje för föreningens medlemmar och andra intresserade. 

Vissa sidor är i pdf-format. För att du skall kunna läsa dessa krävs Acrobat Reader på din dator. Saknas det kan du ladda ner programmet här. Acrobat Reader kommer från Adobe och är gratis att ladda ner och installera.

Bidra gärna med texter och bilder!

NYHETER OCH MEDDELANDEN

.
Vad har hänt under 2014

I februari fick vi nya fläktar till vårt ventilationssystem. De gamla installerades när husen byggdes och började kosta för mycket i underhåll. De nya fläktarna är tryck- och temperaturstyrda. 

I mars las ett nytt golv i pingisrummet.

 

I maj ordnade några boende med en loppis på vår gård. Det var en välbesökt och mycket populär tillställning.

 

 

I september gjorde Avloppsteknik en besiktning och rengöring av våra avloppsstammar för att förlänga deras livslängd.

I oktober installerade EnReduce ett nytt energistyrsystem i vår värmecentral. Förutom sensor för utetemperaturen har vi nu också sensorer inomhus i fyra olika lägenheter. Förhoppningsvis ska vi nu kunna utnyttja fjärrvärmen bättre och spara pengar.

 


Sophanteringen

Uppsala kommun har sagt upp avtalet för hämtning av återvinningsbara förpackningar. Vi har därför tecknat ett nytt avtal med Returpappercentralen.

Den 27 januari 2015 kommer kommunen att ta bort sina gröna kärl och vi får nya blå kärl. I samband med bytet kommer vi också att börja tömma kärlen för pappersförpackningar två gånger i veckan.

Trots fler tömningar kommer kostnaden för föreningen att bli mindre.

OBSERVERA! Sophuset är endast till för hushållssopor. Grovsopor får man själv forsla bort till återvinningscentral. En vecka på våren ställer vi upp en container på parkeringen för grovsopor. Se länk om sophuset till vänster.

        

 

 


 


 


 
 

KALENDER


Tulpaner

Tisdagen 19 maj kl 19.00

ÅRSMÖTE
Kallelse och årsberättelse kommer att delas ut i början av maj.


UPPDATERINGAR

2014-02-26. Nytt kodlås och ändrad sophantering. >>>

 

2013-06-26. Ny vicevärd och gamla foton. >>>

 

2012-06-23. Rapport från årsmöte om gemensam el.  >>>

 

2012-01-27. Om stamrenoveringen 2004 och ballofixventilerna.  >>>

 

2011-05-30. Om bredband och Grillfest.  >>>

 

2011-05-19. Igår var det årsmöte och Jan-Folke Fernholm blev avtackad för sin fina insats som styrelseordförande och webbredaktör.
Ny årsredovisning är nu inlagd. >>>