UPPDATERAD 11 feb 2016  ●  PÅ INTERNET SEDAN 2008
 

Bostadsrättsföreningen Brittgården Uppsala

Välkommen till Brittgården och vår hemsida. Här finns information till nytta och nöje för föreningens medlemmar och andra intresserade. 

Vissa sidor är i pdf-format. För att du skall kunna läsa dessa krävs Acrobat Reader på din dator. Saknas det kan du ladda ner programmet här. Acrobat Reader kommer från Adobe och är gratis att ladda ner och installera.

Bidra gärna med texter och bilder!

NYHETER OCH MEDDELANDEN

.
Gemensam El - hur gick det?Elmätare

Under 2015 kostade all el som föreningen köpte in 365 225 kr. Till det kommer kostnad för avläsning av våra nya elmätare m m på ca 15 000 kr. Totalt alltså drygt 380 000 kr för 294 807 kWh.

Om var och en skulle ha haft kvar sitt individuella elnätsabonnemang skulle föreningens och medlemmarnas totala elkostnad blivit minst 530 000 kr.

Beräkningen bygger på att elhandelspriset skulle ha varit det samma (ca 85 öre per kWh inkl moms) och att den fasta avgiften till elhandelsföretaget skulle ha varit 250 kr per abonnemang och år.

Detta kan naturligtvis variera något beroende på hur aktivt man förhandlar med sitt elhandelsbolag.

Den största delen av besparingen ligger i att den fasta avgiften för lägenhetsabonnemang försvann. År 2012 när vi beslutade om gemensam el låg avgiften på 1220 kr per år, förra året på 1400 kr och nu 2016 ligger avgiften på 1555 kr per år.

Investeringen i gemensam el med nya elmätare gick på 312 500 kr och den är ju snabbt intjänad.

 

 


 


 


 


 


 

KALENDER


Torsdagen 19 maj kl 19.00.

ÅRSMÖTE
Kallelse och årsberättelse kommer att delas ut i början av maj.


UPPDATERINGAR

2015-06-03. Om nya planteringen.  >>>

 

2015-01-10. Vad som hänt under 2014 samt byte till Returpappercentralen.  >>>

 

2014-02-26. Nytt kodlås och ändrad sophantering. >>>

 

2013-06-26. Ny vicevärd och gamla foton. >>>

 

2012-06-23. Rapport från årsmöte om gemensam el.  >>>

 

2012-01-27. Om stamrenoveringen 2004 och ballofixventilerna.  >>>

 

2011-05-30. Om bredband och Grillfest.  >>>