UPPDATERAD 23 jan 2017  ●  PÅ INTERNET SEDAN 2008
 

Bostadsrättsföreningen Brittgården Uppsala

Välkommen till Brittgården och vår hemsida. Här finns information till nytta och nöje för föreningens medlemmar och andra intresserade. 

Vissa sidor är i pdf-format. För att du skall kunna läsa dessa krävs Acrobat Reader på din dator. Saknas det kan du ladda ner programmet här. Acrobat Reader kommer från Adobe och är gratis att ladda ner och installera.

Bidra gärna med texter och bilder!

NYHETER OCH MEDDELANDEN

.
Detta har hänt under 2016

Lekplatsen: Låset till lekstugan borttaget och ersatt av en enkel dörrstängare. Gungorna utbýtta till nya med plastade kedjor. Låda införskaffad för förvaring av leksaker.

Sophuset: Komplettering med kärl för ljuskällor och batterier.

Stora grillplatsen: Betongplattor utlagda i bersån.

Källaren: Målning har gjorts av källargångar (väggar och golv), dörrar och torkrum.

Cykelrummen: Under maj gjordes en rensning och 14 cyklar sorterades bort.

Efter en enkät, där intresset för att ha kvar våra stenmanglar visade sig vara mycket lågt, bestämde styrelsen att ta bort stenmangeln på Källparksgatan men behålla den på Johannesbäcksgatan. Även boende på Källparksgatan får använda den kvarvarande stenmangeln.

Ett övernattningsrum har iordningställts i anslutning till föreningens kontor. Medlemmarna kan boka detta för sina gäster vid behov.

Efter årskiftet har vi bytt städbolag från Städhuset till Jobero Städ och Fastighetstjänst.


 

 


 


 


 


 


 

KALENDER


Snart är det jul

Onsdagen den 17 maj

ÅRSMÖTE
Kallelse och årsberättelse kommer att delas ut i början av maj.


UPPDATERINGAR

2016-02-11. Gemensam El - hur gick det?  >>>

 

2015-06-03. Om nya planteringen.  >>>

 

2015-01-10. Vad som hänt under 2014 samt byte till Returpappercentralen.  >>>

 

2014-02-26. Nytt kodlås och ändrad sophantering. >>>

 

2013-06-26. Ny vicevärd och gamla foton. >>>

 

2012-06-23. Rapport från årsmöte om gemensam el.  >>>